ჯილდოს შესახებ

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო, გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდთან თანამშრომლობით, პროფესიული განათლების 2019 წლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსს აცხადებს. ღონისძიება, რომელსაც საფუძველი 2017 წელს ჩაეყარა, წელს საქართველოში მესამედ ტარდება. კონკურსის მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.


პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს მიზანია პროფესიული განათლების იმიჯისა და რეპუტაციის ამაღლება და ამ სფეროში ჩართული წარმატებული ადამიანებისა და ორგანიზაციების წარმოჩენა.


კონკურსის ორგანიზატორია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“, რომელიც დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ.

კატეგორიები

პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო წარმოადგენს ღია კონკურსს, სადაც გამოვლინდებიან გამარჯვებულები შემდეგ ოთხ კატეგორიაში:


განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა ორშაბათი, 2019 წლის 9 სექტემბერი.წლის პროფესიული განათლების მასწავლებლის და წლის პროფესიული განათლების სტუდენტის კანდიდატების ნომინირება შეუძლიათ მხოლოდ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც წარმოდგენილი კანდიდატები მუშაობენ ან სწავლობენ. პროფესიული განათლების პროვაიდერებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ერთზე მეტი კანდიდატი აღნიშნულ კატეგორიებში. • წლის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება

  ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ავტორიზებული საჯარო ან კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ან ზრდასრულთა განათლების და ტრენინგის მიმწოდებელი, რომელიც პროფესიული განათლების პროგრამების განსაკუთრებულად მაღალი ხარისხის მიწოდებას უზრუნველყოფს.


  ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ კატეგორიაში?

  კონკურსი ღიაა ყველა საჯარო თუ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც ავტორიზებულები არიან პროფესიულ განათლების მიწოდებაში და რომელიც სულ მცირე ერთი წელია რაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დარეგისტრირებულია იურიდიულ პირად (მომგებიანი თუ არა-მომგებიანი).


  რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი აღნიშნულ კატეგორიაში?

  აღნიშნულ კატეგორიაში გამარჯვებისთვის, კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს და დაამტკიცოს რომ ის მისდევს პროფესიული განათლების მიწოდების საუკეთესო პრაქტიკას და ზრუნავს მიწოდების ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე.

  დეტალური მოთხოვნები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქიდან.
 • წლის პროფესიული განათლების ბიზნეს პარტნიორი

  ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ბიზნესი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარების საქმეში, ქვეყნის პროფესიული განათლების სისტემის მხარდაჭერის გზით.


  ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ კატეგორიაში?

  კონკურსი ღიაა ყველა იმ საწარმოსთვის და/ან ბიზნეს ორგანიზაციისთვის, რომელიც სულ მცირე ერთი წელია რაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დარეგისტრირებულია იურიდიულ პირად.


  რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი აღნიშნულ კატეგორიაში?

  აღნიშნულ კატეგორიაში გამარჯვებისთვის, კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს და დაამტკიცოს ბიზნესის მხრიდან პროფესიული განათლების დაწესებულებებთან მჭიდრო პარტნიორობა და განხორციელებული ინვესტიცია, ასევე რამდენად ზრუნავს საკუთარი კადრების პროფესიული ტრენინგებით უზრუნველყოფას.

  დეტალური მოთხოვნები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქიდან.
 • წლის პროფესიული განათლების მასწავლებელი

  ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომელი, რომელიც საუკეთესო შედეგებს წარმოადგენს.


  ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ კატეგორიაში?

  კონკურსი ღიაა ყველა პროფესიული განათლების პროფესიონალებისთვის, რომლებიც დასაქმებულები არიან ავტორიზებულ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

  კანდიდატის ნომინირება შეუძლიათ მხოლოდ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც წარმოდგენილი კანდიდატები მუშაობენ. პროფესიული განათლების პროვაიდერებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ერთზე მეტი კანდიდატი.


  რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი აღნიშნულ კატეგორიაში?

  აღნიშნულ კატეგორიაში გამარჯვებისთვის, კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს და დაამტკიცოს სამუშაოს შესრულების მაღალი ხარისხი და შედეგები და ასევე, მისი მოტივაცია გახდეს საუკეთესო პროფესიონალი საკუთარ სფეროში.

  დეტალური მოთხოვნები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქიდან.
 • წლის პროფესიული განათლების სტუდენტი

  ამ კატეგორიაში გამოვლინდება პროფესიული განათლების სტუდენტი, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო შედეგს, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული სწავლების მიმართულებით.


  ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ კატეგორიაში?

  კონკურსი ღიაა ყველა იმ სტუდენტისთვის, რომელიც ჩარიცხულია ავტორიზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სწავლობს III, IV და V პროგრამების დონეებზე.

  კანდიდატის ნომინირება შეუძლიათ მხოლოდ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც წარმოდგენილი კანდიდატები არიან ჩარიცხულნი. პროფესიული განათლების პროვაიდერებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ერთზე მეტი კანდიდატი.


  რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი აღნიშნულ კატეგორიაში?

  აღნიშნულ კატეგორიაში გამარჯვებისთვის, კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს და დაამტკიცოს სწავლების მაღალი შედეგები და ასევე, მისი მოტივაცია გახდეს საუკეთესო პროფესიონალი საკუთარ სფეროში.

  დეტალური მოთხოვნები შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქიდან.
 1. 1
 2. 2
 3. 3